Hund-Djuristen

Sandra Tigerlind- omplaceringarnas hundpsykolog & grundare Hundhemmet Black Dog

Om Oss

VÄRDERINGAR

Målet är att hunden får leva ett rikt hundliv och att er vardag är fylld av glädje och samarbete, lek och acceptans, trots alla utmaningar en vardag kan innebära för en rädd eller otrygg omplacering. Jag vet vad som krävs för att nå hundar som verkar tappat sin gnista bland alla svåra erfarenheter de haft, och jobbar lugnt och respektfullt gentemot hunden, för att inte begå övergrepp på hundens inre och dess ömtåliga tillit. Jobbar med lek och upplevelser och att hitta strategier för hunden att hantera svåra situationer som inte lurar, lockar eller tvingar hunden till att känna något den inte gör.


Jag fokuserar på vardagsLEVNAD, inte vardagslydnad, så om du vill få hunden att göra exakt vad Du vill, så är jag fel person för dig. Jag har hundens perspektiv främst, och ser först till hundens behov, och vill inte förändra hundens personlighet eller köra över deras egna känslor och behov, för att passa i hundägarens mall. Speciellt hundar med ett bagage behöver man vara accepterande och förstående inför, och inte bara ha målsättningar om att ständigt förbättra och förändra sin nya hund.

VARDAGSLEVNADc


Trygghet och förståelse före träning och prestige 

Specialiserad på omplaceringar samt rädda, osäkra & traumatiserade hundar

HYR IN MIG SOM FÖRELÄSARE


 • Specialiserad på:

 • Hundens beteendebehov

 • Rehabilitera rädda hundar etiskt

 • Utvärdering aggressiva beteenden

 • Rescuehundar & omplaceringar

 • Människo-osäkra hundar

 • Strategier för allvarliga hundar

 • Lek och utveckling

 • Berikning i vardagen

KURSER, WEBINAR


 • Jobba med rädda/osäkra hundar

 • Om omplaceringar, adoptioner
   
 • Minikurser tex kloklipp, blodspår

 • VardagsLEVNAD

 • Berikning för ett gott hundliv

 • Filosofi om hundens behov

 • Ämnen enligt önskemål

 • Supportgrupp reagerande hundar

 • Så gör du egen berikning till vardag och fest

HUNDPENSIONAT


 • Tar emot rädda hundar/rescues

 • Få hundar, stort engagemang

 • Även för "problemhundar"

 • Egen hundgård med hundlucka

 • Säkra rastningar i stora inhägnader

 • Intäkter går till att rädda hundar=

 • Högre pris- gott syfte

 • Både för privatpersoner & föreningar

 • Även långsiktiga jourhundar och omplaceringar

UTBILDNINGAR


Diplomerade hundutbildningar

Hunddagis/pensionatföreståndare

Hundpsykolog

Hundkursledare

Blodspårsinstruktör

Berikningskonsult

Uppfödare (icke aktiv kennel)

Hundägarstödjare

Problemhundstestare

Kattpensionatföreståndare 


Universtitetskurser

Etologi, Linköpings universitet

Etologi- fortsättning, Linköpings universitet

Djurskydd, Linnéuniversitetet

Hundens beteendebiologi 1 Linköpings universitet

Hundens beteendebiologi 2 Linköpings universitet

Hundens beteendebiologi 3 Linköpings universitet

Djurens beteende- Göteborgs universitet

Vilda djurens ekologi- Sveriges Lantbruksuniversitet

Hundens evolution, genetik och beteende- Stockholms universitet

Djurskydd och djurvälfärd- Sveriges Lantbruksuniversitet

FÖRETAGANDE


Egna verksamheter

Jobbat heltid med hund i 13 år

Sveriges första boxfria, rEKO flockdagis och hundpensionat Tiger Hundenter

Grundat hundhem för utsatta hundar, hjälpt över 1000 hundar,

Black dog ideell förening- enda seniorfristaden i Sverige

Hundcafé, Hundbutik, Webbshop


Övrigt

H-märkt instruktör, hunddagisföreståndare, hundinstruktör och 

Hundpsykolog

Styrelsen Sveriges Hundföretagare -21

Utbildare och kurshållare

Föreläsare (kunder tex Stockholms Djurgymnasium, HUNDutbildningsgruppen, Kommuner, Myndigheter, Projekt etc)

Hundplacerare och jourverksamhet samt rehabilitering/träning av hund, privat samt för tex Hundhjälpen, Hundar utan Hem, BFF strays

ÖVRIGA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

HUND360, Hundutbildningsgruppen

Signalsubstanser och tillskott, Hundutbildningsgruppen

Ryggproblem hos hund, Anders Hallgren

Läsa hund, Hundutbildningsgruppen

Raskunskap, Hundutbildningsgruppen

IF/THEN: Solutions in Dog Training, Suzanne Clothier

Treat- Reatreat, Suzanne Clothier

Exercise Physiology for Professional Dog Trainers, Julia Robertson

Empowering our Learners: Giving Training Back to the Animals samt

Understanding Behaviour with Behaviour Analysis, Chirag Patel.

Assessment and working methods with aggressive dogs, Sylwia Karkowska

Training and the concept of need, or how to harness the hyperactive dog, Agata Maria Kokocińska-Kusiak

Training dogs detecting the smell of the disease, Prof. Dr hab. Tadeusz Jezierski

Nature or nurture? - How to effectively communicate with your dog to achieve better results in sports” Dr Anna Reinholtz

Det beror på, Caroline Alupo och Eva Bodfäldt

Blygerhundar, Jessica Mann

BAT, Jenny Afvander

Adventure dog conference- Hundträning på TV

Adventure dog conference- Hundens ursprung

Mirith Bloom- Arousal: What, Why and How

Lisa Radosta: Science Talk–Puppy Edition

Adam Miklosi: The Significance of Social Learning in Dogs’ Lives

Claudia Fugazza: Imitation–The Untapped Talent of Dogs

Sarah Fisher :Adolescent Dogs–Engage the Brain, Reduce the Pain

Lisa Waggoner: Home Alone: Separation Without Anxiety

Clive Wynne: :Using Behavioral Science to Help Shelter Dogs in Difficulties

Andrew Hale: Part 1-Beyond the Operant–Stepping into the Dog’s BehaviouralExperience

Kathy Murphy: Part 2-Beyond the Operant–Stepping into the Dog’s BehaviouralExperience

Sarah Heath:To Neuter or Not to Neuter?

Six basic reward-based training techniques- Ian Dunbar

Dog-dog reactivity- 'ian Dunbar

Neonatal, puppy enrichment, stimulation and training- Julie Case

Open Paw shelter behaviour program-. Kelly Gorman Dunbar

What to do with your barking dog? Jo-Rosie Haffenden, The school of canine science

Dog-People aggression dog training summit- Michael Shihkasio

Separation anxiety- Moira Hechenleitner

Training a new puppy in a multidog household- Kamal Fernandez

Kids and dogs- Justine Schuurmans


Dr. Odette Suter

How To Optimize Your Senior Dog's Nervous System

Dr. Jeanette Lee Yamamoto

Hospice And Palliative Care And Pet Euthanasia.

Dr. Mary Gardner

How To Assess Your Dog’s Quality Of Life In The End

How to reduce anxiety in your dog- Kim Brophey

Engagement and relationship building with your dog- Denise Fenzi

Hundens beteeeden och känslor- Åsa Jakobsson

The functional dysautonomic patient
– often undiagnosed with a long
history, Dr. Maja Guldborg

24, /7 Across Lifespan- Sabrina Brando

“Feeding horses - reflections from
the horse field”- Eva Berti lsson

"The Gifted Dogs"- Dr. Claudia Fugazza

The Joy of Teaching Movement-Lori Stevens

Case study By Chirag Patel

Medical factors influencing canine
aggression cases- Dr. Chris Pachel

Brain – body interaction,
understand the importance of
correct function, for mental and
physical health- Dr. Maja Guldborg

Emotions Inside Out- Dr. Susan Friedman

Practical leash skills- Grisha Stewart

Take care to give care- Sabrina Brando

Behaviour euthanasia for shelter personell- Trish McMillan, Dr Diana Rayment

Building Resilience in adolecense dogs- The behaviour vets

Building Resilience in senior dogs- The behaviour vets

Allergi hos hund- Robert Cikota

BAT live and q&a, Grisha Stewart

BAT for shelter dogs, Grisha Stewart

Dog-dog reactivity seminar, Ian Dunbar

Resolving dog-dog aggression, Ian Dunbar

Treatment and prevention of dog aggression, Biting and fighting, Ian Dunbar

Dog-Dog aggression, Michael Shikashio

Dog-human aggression cases, Michael Shikashio

Traumatiserade hundar, Caroline Alupo

Healing aggression- Roman Gottfried

Aggression in dogs- defensive handling and training workshop. Michael Shikashio

Dog health solution summit

Do you see what I see- medical conditions masquarading as behaviour problems- Dr Christopher Pachel 

TTouch- helping reactive, aging, easily distracted and anxious dogs- Pam Wanveer

Force free- do no harm training - Linda Michaels

The evolution of aggression: where we have been and where we are going -Michael Shihkasio

Medication use of aggression cases-applications and considerations- Chris Pachel

Turning triggers into behavioural cues- Kathy Sdao

Two steps forward and one step back- a case study in reactivity- Denise Fenzi

Lessons learned from former fighting dogs- Victoria Cussen

Talking about behavioural euthanasia- Trish McMilllan

But my dog isn't food motivated- Kathy Sdao

Treating aggression through an enrichment framwork- Emily Strong and Allie Bender

Changes in BAT for socialization and resilience - Grisha Stewart

When people attack- defensive handling skills for humans Melanie Cerone

Is your aggressive dog painful- Debbie Torraca

Working through challenges with training and behaviour management of day to day and veterinary care behaviours- Chirag Patel

Alexandra Horowitz: :Following the Dog into a World of Smell

Better  living through chemistry; helping shelter dogs cope, Meghan Herron

Matchmaking for beginners: pet selection counseling, Monique Feyrecilde

Less than 5 min and fun, Drastically improve animal's shelter stays and outcomes, Cynthia Delany

Do you speak cat? Feline communication for the veteriinary & shelter team, Tabitha Kucera

The tough calls: Euthanasia decisions for animals with behavior problems in the no kill shelter, Jeannine Berger

Reducing fear, anxiety, stress and frustrations in the shelter through free free management and enrichment for Dogs, Wailani Sung

Reducing fear, anxiety, stress and frustrations in the shelter through free free management and enrichment for Cats, Wailani Sung

Dr. Edward Bassingthwaighte

Healing Anxiety With Intentional Touch

Dr. Alex Avery

Why You Need A Veterinary Exam And Workup And The Underlying Causes Of Anxiety

Ness Jones

Decoding Separation Anxiety

Dr. Jeff Feinman

Vitality And Balance System And How It May Work Well With WEBB (Whole Energy Body Balance)

Separation anxiety:
“basics”&“beyond the basics”-Dr. Chris Pachel

Going to BAT for al l dogs-Grisha Stewart

How WE Animals Learn: An
Introduction to Behavior Analysis and Training
-Dr. Susan Friedman

Liquid Training - Chaos or Contingencies?
-Eva Berti lsson & Chirag Patel

Behavior outcomes of movement-Lori Stevens

Animal care and training-Chirag Patel

Neurobiology of canine reactivity.- Dr. Chris Pachel

Dental Care In The Elderly-Dr. PJ Broadfoot

Chiropractic And The Senior Dog -Dr. Amy Hayek

Save Your Seniors: Think Outside The Box- Dr. Will Falconer

Senior Dog Gut Health- Dr. Katie Woodley

Defensive handling- Trish McMillan

Maten-magen-hjärnan- Forskare Lina Tingö

Saviouring the sunset-living, loving and letting go of senior and hospice dogs-Helen St Pierre

Hundutbildningsgruppen-Att ta hand om en  omplaceringshund

Cooperative care/husbandry dog training, Josefin Linderström

Group training, Peter Giljam

Inside your dog's mind, Victoria Stilwell

Working with aggressive dogs, John McGuigan

5 problems 5 solutions, John McGuigan

Flowcharts, Eva Bertilsson

The importance of choice, control and ABC contingencies, Eva Bertilsson

Keys to successful animal training, Karolina Westlund

Introduktion till Draghundsport, Nybro Draghundsklubb

Konsten att välja rätt mat till sin hund, Caroline Halvorsen

Nosework for Shelterdogs- Jill-Marie O'Brien, Founder of National association of Canine scent work LCC

Hundars känsloliv och våra kulturkrockar, Caroline Alupo

Separation anxiety, The school of canine science

Working with extremely fearful dogs - Lori Stevens

Why Animals Need Trainers Who Adhere to the Least Intrusive Principle- Susan Friedman

När Träning Inte Räcker Masterclass, Elin Lindell leg Veterinär & Milene Wallin cert BeteendeUtredare

PTSD och traumabearbetning för hund, Caroline Alupo

Resilience, spring conference on Animal Welfare, The association for animal welfare advancement

Personality assessment for dogs in AAI (PADA)- International center of anthrozoology, PADA, Animals for people association

2021 Dog behaviour conference

Common behaviour problems: Reactivity- Grisha Stewart

Predation substitute training, Simone Mueller

Growl class- a workshop demo for reactive dogs. Ian Dunbar

Joshua Leeds: Part 1-Taking the Use of Music and Sound to the Next Level

Victoria Stilwell: Part 2-Taking the Use of Music and Soundto the Next Leve

Michael Shikashio: Working With Your Pet Chainsaw-Safe and Effective HandlingTechniques for Dog Aggression

How Shelters/Rescues Can Use Empathy To Improve The Emotional States of Dogs- Dr Marty Becker

Inside the emotional health of animals, Dr Marty Becker

Understanding body language & FAS and frustration in dogs and cats, Wailani Sung

Fear Free animal handling, Meaghan Mielo

Fear Free shelter Housing, Marty Becker

Fear Free animal handling, SPCA

Original defensive handling aggression course- Trish McMillan

Dr. Edward Bassingthwaighte

Anxiety Is Simply Arousal With Nowhere To Go

Dr. Ava Frick

Getting To The Why Of Anxiety And A Novel Treatment Approach

Dr. Christina Chambreau

Understanding And Resolving Human And Environmental Triggers Of Anxiety

Ana Maria Vasquez

Everything is Energy – Anxiety In Dogs And The Energetics Behind It

Laurie Edge Hughes

Sensory Integration Disorders And Anxiety In Dogs

Teoti Anderson

Why Aversives Make Anxiety Worse

Dr. Matthew Muir

An Integrative Approach To Anxiety

Least Intrusive Principle: Animal
Welfare and Honing Trainers’ Skills.
By Dr. Susan Friedman

Dr. Edward Bassingthwaighte

Silent Pain In Older Pets:

Joanne Lang- Massage And Exercises For Senior Dogs

Donna Wills

Physiotherapy For The Senior Dog

Laurie Edge-Hughes

Novel Ways To Exercise The Older Dog

Hundens beteenden och känslor-Hund helt enkelt

Messages of trust- the Trust Technique

Hundutbildningsgruppen- Andra vinklar om hundproblem


HUNDHEMMET BLACK DOG FOUNDATION-

SENIORFRISTAD OCH OMPLACERINGAR

Genom Hundhemmet Black Dog jobbar jag med att omplacera och rädda hundar, och driver en fristad för äldre övergivna hundar. Vinsten från Hund-Djuristen går till att rädda hundar. Vi erbjuder också hundplatser åt andra hundföreningar som omplacerar hundar, och hundpensionat åt adoptörer m.fl. Hjälper till att utvärdera hundar med rädslor och aggressioner och rehabiliterar rädda hundar (för omplacering genom Black Dog eller samarbetsföreningar). Inom kort lanserar vi vår webbshop www.tjappo.se som kommer att fokusera inom två specifika kategorier- berikning och omplaceringar. Min målsättning är att sprida kunskap och inspiration om berikning till vardag och fest- och att ge utsatta hundar chans till ett gott hundliv. 


FÖRELÄSNINGAR

 

 

Alla föresläsningar sker just nu online. Du kan se alla tidigare föreläsningar nedan när som helst på Facebook, det är bara att köpa inträde på länken! Från 269:-

 

 Gatuhundar och shelterhundar- filosofi och hundpsykologi 


https://fb.me/e/3n3teBxZo


Hantering av rädda, osäkra och reaktiva hundar


https://fb.me/e/Pjdn7s0L


Allt du behöver veta innan du adopterar


https://fb.me/e/12NwVwqdU


Trösta hunden? Föreläsning om ljudrädsla, separationsångest samt stressade reaktiva hundar


https://fb.me/e/DWJNyFnO


Reaktiva hundar- supportgrupp (end 25 platser)


https://fb.me/e/97OwHl4Fb


Vardagslevnad- berikning, känslor och lek


Föreläsning , går att köpa via mail. Halvdagskurs


PRIVATKONSULTATIONER

OBS just nu stopp på privatkonsultationer tillsvidare

 

 

Vi gör privatträning och konsultationer för privatpersoner. En del måste ske på plats, antingen här eller hos er, och en del går att köra genom videosamtal (då behöver ni eventuellt vara två beroende på vad problemet är). Jag jobbar med att utforska och berika hundens känsloliv och att öka din förståelse för hundens känslor och behov. Alltid med grund i modern hundkunskap, jag går årligen utbildningar för att alltid hålla mig uppdaterad och lära mig av de bästa i världen, parallellt med att jag arbetar heltid med "svåra" hundar på mitt hundhem.

Ca 2-3 timmar plus uppföljning, fast pris på 1 800 kr

 

 

OBS: Vi "fixar" inte hundar. Vi tittar på eventuellla problem ur hundens perspektiv och ser om vi hittar sätt för hunden att vara hund och få uttrycka och känna sina känslor genom acceptans och förståelse, och ge hunden utlopp för beteenden och känslor som är viktiga för dem. Du kan inte betala oss för att förändra och förbättra din hund ifall vi tror att det gör övertramp på hundens personlighet eller känsloliv, men vi hjälper er om ni är villiga att utgå BÅDE från hundens och era behov, och ifall era problem är destruktiva för hundens välmående.


Innan du kontaktar mig för en konsultation- fråga dig själv om du kan tänka dig att ta mina råd som både tar hänsyn till dig OCH till hunden, och som inte lovar resultat över en natt, utan kommer att kräva att du engagerar dig med hundens perspektiv och välmående i första hand. Jag kommer inte döma dig för dina tidigare metoder eller strategier, utan hoppas att inspirera dig till att Du ska våga börja tänka på hur du kan låta hunden vara hund- och att få vara sig själv- utan att tvingas till att bli någon han inte är, på ett hundvänligt sätt, där hundens behov och egenvärde står i centrum!


Medverkan i HUNDPODDEN VÅR BÄSTA VÄN


MEDVERKAN I SVERIGES RADIO PROGRAMSERIE HUND & KATT;